EY EVLAD...  Fırtına seni yerinden kaydırmasın...  Aziz eden zelil bırakan, bir şeyi diğerine sataştıran ve uysal kılan yine O'dur...  HAK'kın fiilleri seni korkutmasın...  O'nun rahmeti kadere uyana gelir...  Her bela bir iyiliğin öncüsüdür...  Kader başa geldiği zaman, gönderene kafa tutmak inancı öldürür...  O, her zaman sabırla emir buyurmuştur...  Gelen bela seni korkutmasın...  Her belada binlerce hikmet gizlidir...  HAK'kı dileyenler O'nun tarafından istenmiş olur...  Abdülkadir Geylani Hazretleri...

Gerçekten, göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün peşpeşe gelişinde; temiz akıl sahipleri için ibretli deliller var..

Bu temiz akıl sahipleri; ayakta, oturuş halinde, yana yaslandıkları zaman ALLAH'ı anarlar. Yerin ve semaların yaratılışı üzerine derin düşüncelere dalarlar.

Şöyle derler: RABBİMİZ, SEN bunları boşuna yaratmadın. SEN, noksan sıfatlardan münezzehsin. Bizi cehennem azabından koru...

Ali İmran suresi.190-191.

EN MUKADDES YOLCULUK

DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİN ANAHTARI: EDEP, DOĞRULUK, HELAL LOKMA.